• Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon

אודות

חברת ע. גילהר הנדסה, ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ, מספקת שירותי ניהול, תכנון אדריכלי, ביצוע פרויקטים ופיקוח הנדסי תוך הקפדה על מתן מעטפת ליווי מקצועית החל משלב הכנת הפרוגראמה הראשונית, דרך בחירת היועצים, ביצוע מכרזים, ניהול הביצוע, פיקוח הנדסי מתקדם וזאת עד לסיום הפרויקט.


פרויקט בניה מאופיין לא פעם כתהליך קשה רצוף מכשולים, סיכונים, התעסקות מול רשויות, ספקים, קבלנים ועוד. אנו בחברת ע. גילהר הנדסה מבינים את הצורך בנוכחותו של איש מקצוע מנוסה מטעם הלקוח בכל שלב בפרויקט, לכן אנו מקפידים על תכנון פרטני מוקדם ועבודת שטח מקצועית בכל פרויקט, קטן כגדול. הניסיון המצטבר שלנו מספק ללקוחותינו בטחון ושקט בכל שלב בתהליך הבניה.

 

התמחות החברה:

 • תכנון אדריכלי מלא.

 • בניית בתי מגורים עד גמר.

 • התמחות בעבודות פיתוח ותשתיות.

 • הרחבות, השבחות ושיקום של מבנים קיימים.

 • בניית מבני תעשיה קונבנציונאליים וטרומיים.

 

שירותי ליווי פרויקט מקיפים לכל פרויקט:

 • תיאום מול יועצים ועבודה שוטפת מול קבלנים וספקים.

 • הכנת ניירת פרוגראמה הכוללת אומדנים למכרז, לוחות זמנים, תקציב.

 • הכנת דו"חות שוטפים -  לוחות זמנים, לוחות תשלום, בקרה תקציבית  וכד'.

 • ניהול מכרזי קבלן, בדיקה ואישור חשבונות וכתבי כמויות, ניהול פגישות עבודה.

 • ניהול ופיקוח הנדסי באתר.

 

ניהול תכנון:

 • ריכוז ואפיון הפרויקט לפי דיסציפלינות רלוונטיות ובהתאם להנחיות מזמין העבודה.

 • הכנת מסמכי ההתקשרות מול היועצים.

 • ביצוע בקרת איכות בהתאם למת"י.

 • ליווי תהליכי רישוי מול הרשויות הרלוונטיות.

 

מכרזים:

 • עריכת אומדן למכרז על פי דיסציפלינות השונות.

 • ביקורת המכרזים והאומדנים.

 

הצעות לביצוע:

 • הכנת מכרזים להגשת הצעות מחיר.

 • ריכוז רשימת קבלנים להגשת הצעות מחיר ואישורן, בהתאם לפרויקט.

 • בדיקת ההצעות והתאמתן למסגרת החוזית והתקציבית.

 • ניהול משא ומתן מול הקבלנים.

 

ניהול ביצוע:

 • קביעת נהלי עבודה בין נותני השירות בפרויקט : מזמין, מפקח, יועצים ,קבלן.

 • ניהול ישיבות שבועיות באתר עם המזמין, קבלנים, פיקוח ויועצים.

 • מעקב ותיאום בין הגורמים השונים בנושאי ניהול, ביצוע מול לוח זמנים, תקציב.

 • בדיקה ואישור חשבונות מתכננים, יועצים, קבלנים בנושאי שינויים ותוספות.

 • אישור חשבונות קבלנים וספקים.

 

העיקרון שלנו תהליך ללא פשרות והמטרה שלנו לספק לכם הטוב ביותר.

 

נשמח לראותכם בין לקוחותינו.

ע. גילהר הנדסה I משרד/פקס 04-6018970 I דודו חמו: 054-6703340   o.gilhar.eng@gmail.com